Jak požádat o službu

Abychom našim budoucím klientům nástup do Domova co nejvíce usnadnili, připravili jsme přehledného průvodce, který vás krok za krokem provede náležitostmi, které budete muset provést před a během podání žádosti.

Krok za krokem

01
Vyplnit Žádost zájemce o poskytování služby a nechat lékařem vyplnit formulář Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu zájemce o sociální službu.
02
Doručit vyplněné formuláře do Domova. To lze učinit osobně či poštou na adresu Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace, Olšany 105, PSČ 789 62.
03
Po doručení vyplněných formulářů do našeho zařízení vás kontaktuje sociální pracovnice a domluví si s vámi schůzku v místě bydliště. Při schůzce si pracovníci zařízení budou doplňovat další informace, projednají s vámi vaše přání, potřeby a očekávání a zároveň od nich získáte informace o způsobu poskytování sociální služby.
04
Po posouzení žádosti pracovní skupinou budete vyrozuměni písemně nejpozději do 60 kalendářních dnů:
  • O možnosti vyhovění vaší žádosti a uzavření smlouvy o poskytování sociální služby
  • O zařazení vaší žádosti do pořadníku čekatelů v případě naplněné kapacity
  • O odmítnutí uzavřít s vámi smlouvu o poskytování sociální služby s uvedením konkrétního zákonného důvodu

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
14. 07. 2020 Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu zájemce o sociální službu .pdf 55 kB Stáhnout
14. 07. 2020 Žádost zájemce o poskytování služby .pdf 138 kB Stáhnout
top