Kdo jsme

Domov Paprsek Olšany je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje.

Domov se nachází v obci Olšany  na rozhraní Olomouckého a Pardubického kraje v blízkosti měst Šumperk a Zábřeh na Moravě.

Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením, vymezené v § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Organizace nabízí celoročně a nepřetržitě komplexní péči a individuální přístup ke klientům. Péče je založena na vytváření klidného a podnětného domácího prostředí tak, aby se co nejvíce přizpůsobily životní podmínky  klientů běžnému životu vrstevníků.

Chod organizace zajišťují nejen kvalifikovaní zaměstnanci v přímé péči o klienty, ale i  zaměstnanci ostatních úseků, kteří jsou nedílnou součástí života klientů v Domově.

Jsme organizací směřující ke spokojenému klientovi, kterému jsou poskytovány služby, které podporují jeho samostatnost a volbu rozhodování. Naší zaměstnanci se dále vzdělávají v odborných kurzech, pracují s osvědčenými metodami a zavádějí nově získané poznatky do praxe.

Mohlo by vás zajímat

top