Historie

1929

Z kroniky Domova Paprsek Olšany:

Se stavbou charitativního ústavu bylo započato roku 1929. Stavba trvala 2 roky.
Byla dotovaná povětšině zmilodarů, vnitřní vybavení ústavu rovněž financovali dobrovolní dárci. Olšanská kaple, ústav u kaple, malá kaple na Olšanských horách a obytný dům na Louce v Olšanech byl postaven z podnětu pana P. Jindřicha Valoucha, narozeného dne 18. 10. 1864 v Olšanech, který na tyto stavby věnoval svoje celoživotní úspory.
Jelikož z jeho práce, přičinění a iniciativy byl postaven a otevřen tento ústav, jest p. P. Jindřich Valouch právem považován za jeho zakladatele.

1930
Počátkem října 1930 byl zde zřízen sirotčinec pro 10-15 dětí.
1937 - 1939
V roce 1937 bylo započato s přístavbou nového traktu. Ten byl dokončen roku 1939 a kapacita dětí se navýšila na počet 20.
1945
V roce 1945 po osvobození byla budova přeměněna na prázdninovou ozdravovnu. 
1949
V roce 1949 pak byl znovu ustanoven azylový ústav pro oligofrenní chlapce. Následující rok převzala ústav a budovy do své správy ČK Charita  a umístila zde 30 chlapců ve stáří od 4 do 10 let. V té době zde bylo 7 řeholních sester Proemonstrátek se sestrou představenou Heřmanou Matějčkovou, pocházející z blízké obce Chromeč. Tato řeholní sestra zde byla až do roku 1962, kdy odešla v 69 letech do důchodu. Historie se odvíjela dále až do dnešní současnosti, více si můžete přečíst v kronice Domova Paprsek Olšany.

Mohlo by vás zajímat