Domov Paprsek Olšany

Příspěvková organizace

Zřizovatel:

Vítejte u nás!

Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu osobám s vrozeným mentálním postižením, popř. osobám s přidruženými tělesnými či smyslovými vadami, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a potřebují každodenní podporu a pomoc.
Poskytujeme sociální službu 60 osobám mužského pohlaví. Sociální péče je poskytována po dobu 24 hodin v rezidenčním zařízení s celoročním provozem v obci Olšany v regionu okresu Šumperk.