Úhrada za ubytování

Úhrada za ubytování zahrnuje nezbytné provozní náklady související s poskytnutím ubytování (teplo, elektřina, vodné a stočné) včetně souvisejících služeb (nutný úklid, odvoz odpadu, praní prádla a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení).

Každý pokoj je standardně vybaven postelí, skříní a nočním stolkem. Ostatní vybavení je individuální dle dispozice pokoje i přání klienta.

 

Pokoje

1 lůžkový

2 lůžkový

3 lůžkový

 

Celková úhrada / den 295,- 275,- 265,-  
Celková úhrada / měsíc (úhrada/den x 30) 8 850,- 8 250,- 7 950,-  

Úhrada za stravování

Úhrada za stravování se skládá z hodnoty potravin a z režijních nákladů.
 
 Druh stravy Hodnota potravin Režijní náklady Celková úhrada / den Celková úhrada / měsíc
Snídaně 29,- 16,- 45,- 1 350,-
Přesnídávka 17,-  10,- 27,-    810,-
Oběd 49,- 34,- 83,- 2 490,-
Svačina 23,- 12,- 35,- 1 050,-
Večeře 37,- 23,- 60,- 1 800,-
Celodenní strava 155,- 95,- 250,- 7 500,-  

Mohlo by vás zajímat

top