Úhrada za ubytování

Úhrada za ubytování zahrnuje nezbytné provozní náklady související s poskytnutím ubytování (teplo, elektřina, vodné a stočné) včetně souvisejících služeb (nutný úklid, odvoz odpadu, praní prádla a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení).

Každý pokoj je standardně vybaven postelí, skříní a nočním stolkem. Ostatní vybavení je individuální dle dispozice pokoje i přání uživatele.

Pokoje mají společné sociální zařízení, rozdělené dle dispozic budovy a v souladu s platnými předpisy. 
 

Pokoje

1 lůžkový

2 lůžkový

3 lůžkový

4 lůžkový

Celková úhrada / den 160 ,- 150 ,- 140 ,- 130 ,-
Celková úhrada / měsíc (úhrada/den x 30) 4 800 ,- 4 500 ,- 4 200 ,- 3 900 ,-

Úhrada za stravování

Úhrada za stravování se skládá z hodnoty potravin a z režijních nákladů.
 
 Druh stravy Hodnota potravin Režijní náklady Celková úhrada / den Celková úhrada / měsíc
Snídaně 18 ,- 12 ,- 30 ,- 900 ,-
Přesnídávka 10 ,- 7 ,- 17 ,- 510 ,-
Oběd 32 ,- 28 ,- 60 ,- 1 800 ,-
Svačina 13 ,- 9 ,- 22 ,- 660 ,-
Večeře 24 ,- 17 ,- 41 ,- 1 230 ,-
Celodenní strava 97 ,- 73 ,- 170 ,- 5 100 ,-  
1.

Obecná ustanovení

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů vydávám tento ceník poskytovaných služeb.

Podle § 73, odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, musí po úhradě za ubytování a stravu v domově pro osoby se zdravotním postižením zůstat uživateli alespoň 15% jeho příjmu.

Na úkony péče a fakultativní služby se výše uvedené pravidlo nevztahuje, neboť úkony péče jsou hrazeny ze samostatně přiznané sociální dávky příspěvek na péči (100% této dávky) a fakultativní služby jsou hrazeny samotným uživatelem.

Úhrada za kalendářní měsíc se vypočítá tak, že součet sazeb úhrady za 1 den (ubytování a strava) se násobí 30.
2.

Úhrada za úkony péče

Úkony péče vycházejí ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 48, odst. 2, písm. c) až h).

Uživatel ve službě domov pro osoby se zdravotním postižením hradí za úkony péče částku ve výši 100 % přiznaného příspěvku na péči, a to i se zpětnou platností ode dne přiznání příspěvku (byl-li uživateli příspěvek přiznán, popř. zvýšen až v době, kdy již využíval sociální službu).

Tento Ceník poskytovaných služeb nabývá účinnosti dne 1. 2. 2020.

Mohlo by vás zajímat