Úhrada za ubytování

Úhrada za ubytování zahrnuje nezbytné provozní náklady související s poskytnutím ubytování (teplo, elektřina, vodné a stočné) včetně souvisejících služeb (nutný úklid, odvoz odpadu, praní prádla a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení).

Každý pokoj je standardně vybaven postelí, skříní a nočním stolkem. Ostatní vybavení je individuální dle dispozice pokoje i přání uživatele.

Pokoje mají společné sociální zařízení, rozdělené dle dispozic budovy a v souladu s platnými předpisy. 
 

Pokoje

1 lůžkový

2 lůžkový

3 lůžkový

4 lůžkový

Celková úhrada / den 160 ,- 150 ,- 140 ,- 130 ,-
Celková úhrada / měsíc (úhrada/den x 30) 4 800 ,- 4 500 ,- 4 200 ,- 3 900 ,-

Úhrada za stravování

Úhrada za stravování se skládá z hodnoty potravin a z režijních nákladů.
 
 Druh stravy Hodnota potravin Režijní náklady Celková úhrada / den Celková úhrada / měsíc
Snídaně 18 ,- 12 ,- 30 ,- 900 ,-
Přesnídávka 10 ,- 7 ,- 17 ,- 510 ,-
Oběd 32 ,- 28 ,- 60 ,- 1 800 ,-
Svačina 13 ,- 9 ,- 22 ,- 660 ,-
Večeře 24 ,- 17 ,- 41 ,- 1 230 ,-
Celodenní strava 97 ,- 73 ,- 170 ,- 5 100 ,-  

Mohlo by vás zajímat