Úhrada za ubytování

Úhrada za ubytování zahrnuje nezbytné provozní náklady související s poskytnutím ubytování (teplo, elektřina, vodné a stočné) včetně souvisejících služeb (nutný úklid, odvoz odpadu, praní prádla a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení).

Každý pokoj je standardně vybaven postelí, skříní a nočním stolkem. Ostatní vybavení je individuální dle dispozice pokoje i přání klienta.

 

Pokoje

1 lůžkový

2 lůžkový

3 lůžkový

 

Celková úhrada / den 240 ,- 220 ,- 210 ,-  
Celková úhrada / měsíc (úhrada/den x 30) 7 200 ,- 6 600 ,- 6 300 ,-  

Úhrada za stravování

Úhrada za stravování se skládá z hodnoty potravin a z režijních nákladů.
 
 Druh stravy Hodnota potravin Režijní náklady Celková úhrada / den Celková úhrada / měsíc
Snídaně 22 ,- 14 ,- 36 ,- 1 080 ,-
Přesnídávka 15 ,-  9 ,- 24 ,-    720 ,-
Oběd 38 ,- 31 ,- 69 ,- 2 070 ,-
Svačina 17 ,- 11 ,- 28 ,-    840 ,-
Večeře 28 ,- 20 ,- 48 ,- 1 440 ,-
Celodenní strava 120 ,- 85 ,- 205 ,- 6 150 ,-  

Mohlo by vás zajímat

top