Přihlásit

Veřejný závazek

Poslání Domova

obr1 Posláním Domova Paprsek je poskytovat pobytovou sociální službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují každodenní podporu a pomoc vedoucí k naplnění jejich individuálních potřeb, přání a k rozvoji samostatnosti tak, aby využili své získané schopnosti a dovednosti i v prostředí mimo sociální službu.    


Cíle služby

Dlouhodobý cíl

Podpora uživatelů v nácviku činností vedoucím k naplňování základních životních potřeb a přání při respektování jejich důstojnosti s ohledem na individuální přístup.

 
Krátkodobé cíle pro rok 2013 – 2016

Pro naplnění dlouhodobého cíle jsme vytyčili krátkodobé cíle s dobou plnění 2013 – 2016.

1. Udržení samostatnosti při běžné domácí práci

 • Podpora a nácvik samostatného vysávání nebo vytírání pokoje nejméně u 5 uživatelů
 • Podpora a nácvik udržování pořádku v osobních věcech (ukládání čistého prádla) nejméně u 5 uživatelů
 • Podpora a nácvik samostatné obsluhy pračky nejméně u 6 uživatelů
 • Podpora a nácvik samostatného žehlení osobního prádla obsluhy nejméně u 4 uživatelů
 • Podpora a nácvik při přípravě jednoduchých jídel nejméně u 6 uživatelů


2. Podporovat uživatele k vytváření pozitivních vztahů s rodinou, blízkými osobami a přáteli s cílem, začlenit je do místního společenství.

 • Realizovat alespoň 4 společensko-kulturní akce s možností setkání s rodinami, opatrovníky, přáteli uživatelů a místními obyvateli

3. Vést uživatele k samostatnému jednání a chování s následným využitím veřejných služeb

 • Podpora a nácvik v samostatném využívání služeb holiče nejméně u 15 uživatelů
 • Podpora a nácvik samostatnosti při nákupu věcí osobní potřeby v místních obchodech nejméně u 10 uživatelů
 • Nácvik orientace a podpora volného pobytu mimo areál Domova nejméně u 5 uživatelů

4. Renovace prostorů Domova

 • Snížení počtu lůžek na pokojích – vytvoření 4 třílůžkových pokojů
 • Opravy bezbariérového vstupu do budovy č. 1
 • Dovybavení denních místností uživatelů 2 počítači
 • Dokončit systém stropního zvedáku na oddělení

Zásady poskytování služby

Ochrana práv uživatelů -Zaměstnanci při výkonu své práce respektují základní lidská práva osob. Zaměstnanci se řídí etickým kodexem.

Podporování svobodné volby a rozhodování uživatelů - Jsou vytvářeny takové podmínky, ve kterých osoby mají možnost uplatňovat vlastní vůli, jednat dle svého svobodného rozhodnutí a porozuměním důsledku své volby. Klient podle úrovně svých možností spolurozhoduje a také se spolupodílí na poskytování podpory a péče. Pracovník hledá způsoby, jak klienta zapojit do rozhodování o sobě samém a řešení jeho životních situací.

Respektování potřeb a individuality - Pracovník respektuje klienta jako rovnocenného partnera, který má své důležité místo našem světě, se všemi jeho občanskými právy a povinnostmi, včetně odpovědnosti za vlastní jednání v míře dané jeho postižením. V centru pozornosti je uživatel, kterému se poskytuje nezbytná míra podpory. Nechceme se pokoušet přizpůsobovat naše osoby službám, které poskytujeme, ale naopak se snažíme, služby, které osobám nabízíme, přizpůsobovat jejich potřebám.

Týmová spolupráce pracovníků - Zaměstnanci si plně uvědomují důležitost týmové spolupráce, zejména rodinou, opatrovníky a dalšími institucemi, navázání kontaktu se společenským prostředím, spolupráce při individuálním plánování služby uživatele, rovný přístup, respekt a pozitivní myšlení. Pracovník je zodpovědný za každý svůj profesionální čin. V rámci výkonu povolání má profesionální odpovědnost a prioritou je zájem o klienta před osobními zájmy.

Umožnění přirozeného rizika při rozhodování uživatele - Pracovník ponechává uživateli právo na přiměřené riziko, zabezpečí všechny předvídatelné okolnosti, které mohou být pro uživatele ohrožující. Rizikové situace jsou nedílnou součástí života každého člověka, bez nich by lidé byli ochuzeni o nejrůznější zkušenosti, budování sebevědomí či zodpovědnost za sebe. Snahou je vyvážit míru svobody uživatele na jedné straně a na druhé straně míru přijatelného rizika.

Autonomie uživatele –Naši snahou je podpora uživatele, která je vedená takovým způsobem, aby se co nejvíce podpořila možnost snižování závislosti uživatele na naší službě.

kontakt4


Aktuálně !

Předpověď počasí


Kdo má svátek

Dnes : Běla
Zítra : Slavomír

Kdo je online

Právě přítomno: jeden host a žádný člen


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com